Správné zapalování ohně

publikováno 19.07.2014
Správné zapalování ohně

Chcete-li dosáhnout spalování s nízkými emisemi a předejít možnosti znečištění od sazí, doporučujeme vám ve fázi přitápění spalovat dřevo od shora dolů.
K tomu potřebujete kromě běžných polínek také tzv. zapalovací modul. To je například 4-6 kousků suchých jedlových polínek s průřezem přibližně 3 x 3 cm a délce asi 20 cm a vhodného podpalovače.

Nebo, například, 4-6 kusů suché borové kulatiny s průřezem přibližně 3 x 3 cm a délce asi 20 cm a podpalovač, jako je například voskem impregnovaná dřevitá vlna. Prosíme, pro zatápění nepoužívejte dubové dřevo.

Nastavte regulátor vzduchu na "plný vzduch" a otevřete (je-li přítomen), rošt. Umístěte kousky dřeva ve spalovací komoře. V dostatečně velké vzdálenosti od spalovací komory může být upořádáno palivové dříví v zásobníku. Pak umístěte startovací modul na horní polínka. Spodní polínka startovacího modulu přitom umístěte křížem k nejvýše položeným polínkům.
V úzkých a vysokých spalovacích komorách položte dřevěná polínka do vzpřímené polohy k zadní stěně spalovací komory. Široké spalovací komory s malou hloubkou plňte delší stranou dopředu. Důležitá je dostatečná vzdálenost mezi polínky. Měla by být přibližně jeden centimetr. Zapalte poté startovací modul a zavřete dvířka. Oheň se bude pomalu přesouvat z vrcholu startovacího modulu na spodní dřevěné polínka. Výhodou této metody je, že můžete vytvořit bezdýmné spalování. Další dřevo musíte znovu přiložit až za delší čas.

Náš tip:

Chcete-li fázi zatápění urychlit, můžete několik minut nechat pootevřené dveře kamen. To dodá ohni více kyslíku.

Tento pokyn se nevztahuje na topení v kamnech s nezávislým přívodem vzduchu (RLU), neboť to jeho provoz neumožňuje.

« zpět