Špatný tah komína?

publikováno 20.02.2015
špatný tah

Špatný tah komína bývá zpravidla způsoben mechanickými nečistotami, které se postupně usazují v kouřovodu a v komínu. Jejich odborné odstranění vám zajistí místní kvalitní kominík. Čištění komína doporučujeme provádět alespoň jedenkrát za rok.

Příčiny špatného tahu komína však nemusí souviset s komínem samým. Zvláště pokud tah přestane zdánlivě náhle. Tah komína je určován nejen stavem a účinnou výškou komína, ale také přístupem vzduchu do kamen!

Dbejte tedy zvýšené pozornosti při stavbě domu, nebo jeho rekonstrukci.

Např. při stavbě nového domu nebo bytu důrazně doporučujeme přivést do kamen externí vzduch (z exteriéru, nebo alespoň z garáže, sklepa apod.). Externí (nezávislý) vzduch je také vhodný, kdykoli je v blízkosti kamen spuštěna digestoř, větrací ventilátor apod. Pokud je do kamen přiveden externí nezávislý vzduch, nedochází k podtlaku ve spalovací komoře kamen. Nehrozí tedy obrácený tah komína a následné nasávání nečistot a zápachu do interiéru.

Při rekonstrukci domu a výměně stavebních otvorů (oken, dveří, vrat,…) je třeba brát v potaz, že zpravidla dojde k výraznému utěsnění interiéru. Pokud kamna nejsou vybavena externím nezávislým přístupem vzduchu, mají pak horší přístup ke kyslíku nutnému ke spalování. Kamna pak pocitově netáhnou.

Špatný tah muže být po rekonstrukci (nebo výměně kamen) způsoben také použitím starého – původního komínu. Moderní kamna mají zcela odlišnou konstrukci od dávných typů kamen a krbů. Teplota spalin je výrazně nižší a tím i rychlost jejich proudění. Je proto důležité konzultovat konkrétní typ spotřebiče u konkrétního komína.

Specifické jsou také nové nízkoenergetické a pasivní domy vybavené podtlakovou rekuperací. Pro tyto účely jsou vhodná pouze krbová kamna s RLU / DIBt certifikací. Tato kamna mají speciální konstrukci spalovací komory a mechanismu dvířek.

Všechna kamna Skantherm jsou vybavená přípravou pro nezávislý externí vzduch, nebo ji lze objednat v rámci volitelného příslušenství. Většina modelů je také dostupná ve verzi s RLU / DIBt certifikací pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Vždy tedy konzultujte konkrétní kamna u konkrétního komína s ohledem na zamýšlený způsob užívání! Předejdete tak následným nákladným úpravám!

« zpět