Čištění a péče po zakoupení kamen Skantherm

publikováno 06.05.2015
Péče o krbová kamna Skantherm

Vyprázdnění popelníku

Popelník z topeniště pravidelně vyprazdňujte. V případě nepravidelné vyprazdňování popela se tvoří v popelníku popelové homole, které ucpávají spodní rošt. To ztěžuje nebo zabraňuje přívod primárního vzduchu a omezuje chlazení. V takovém případě se může rošt spálit nebo zlomit.

Čištění spojovacích částí a kouřovodu

Alespoň jednou ročně* musí být spojovací části a kouřovod odvádějící kouř a spaliny vyčištěn. Zvláště vhodný je časový interval po topném období a po čištění komína.
K čištění kouřovodu: Vyjměte horní desku z vermikulitu z obkladů zadní stěny topeniště a opatrně zvedněte nad tím nacházející se deflektor plynů. Vykartáčujte či vysajte saze a usazený prach. Vložte zpět deflektor plynů a desku z vermikulitu. Ujistěte se, že obojí opět přiléhá na zadní stěnu spalovací komory.
K čištění kouřovodu spojovacích částí: Otevřete klapku umístěnou v kouřovodu. Kouřovodu by měl být čištěn s měkkým kartáčem.
*dle kominíka i častěji

Čištění komínu

Komín musí být pravidelně a profesionálně čištěn vašim kominíkem, aby se zabránilo požáru komína.

Péče o těsnění

Těsnící lišty na dveřích a na popelníku jsou vyrobeny z tepelně odolných a azbestových vláken. Ujistěte se, že těsnící pásy nejsou poškozeny agresivními čistícími prostředky.

Čištění ocelového pláště

Otírejte ocelový plášť pouze suchým hadříkem, neboť vlhké stírání může způsobit reznutí ocelového krytu.
Pokud se na ocelovém plášti nachází místa se rzí, mohou být zastříkána pomocí speciálního barevného laku firmy Skantherm. Sprej je k dispozici u vašeho skantherm prodejce. Pro správné použití spreje postupujte podle pokynů v příručce.

Čištění mastkových/pískovcových/kamenných částí krbových kamen

Pro čištění mastkových/pískovcových/kamenných kamen používejte pouze hadřík vlhčený v mýdlové vodě. Prosím, nepoužívejte čisticí prostředky na kyselé bázi. Na nejurputnější skvrny vám může váš prodejce Skantherm poskytnout speciální čistič kamene.

« zpět